Köszöntünk minden kedves látogatót iskolánk honlapján!

Kérvény

Tájékoztatás az egész napi iskoláról

Tisztelt Szülők!

A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályba lép a 27.§ (2) bekezdése, miszerint az általános iskolákban 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak a 46.§ (1) bekezdés a) pontja szerint kötelessége a szervezett foglalkozásokon 16 óráig részt venni. A fentiek az 1-2. évfolyamosok (iskolaotthon) kivételével minden évfolyamra (3-8.) vonatkoznak,az engedély nélküli távollét igazolatlan mulasztásnak számít.

Iskolánk célja, kiemelt feladata, hogy a tanórák utáni időszakban 16 óráig hatékonyabb felkészülést biztosítsunk (tanulást segítő foglalkozás) diákjainknak, illetve életkorúknak, érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökön, egyéni fejlesztéseken, sportkörökön, énekkari foglalkozásokon vegyenek részt. Kollégáink a tanulók igényeinek figyelembe vételével szervezik meg a foglalkozásokat, melyek a türelmi idő leteltével szeptember 11-től indulnak.

Szeretnénk tanulóinknak az időbeosztását, feladattudatát erősíteni, elérni azt, hogy házi feladattal, felkészülten jöjjenek másnap iskolába, ne az iskola környékén időzzenek felügyelet nélkül, ahogy azt sajnos az utóbbi években tapasztaltuk.

Az Nkt. 55.. § (1) bekezdése szerint a szülő kérelmére az igazgató felmentheti a tanulót a délutáni foglalkozások alól.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyéni kérvényt letölthetik innen


A kérvény beadási határideje: 2017. szeptember 11. hétfő

 


 

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium