Középfokú beiskolázás

Budapest harmadik református gimnáziuma Újpesten!

Iskolakezdéstől az érettségiig!

Család-iskola-erkölcsi értékek

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium- www.benkorefi.hu

Cím: 1043. Budapest, Nyár u. 4. Tel: 3691-851

OM azonosító: 200415

Elismerő címek:

2007. Biztonságos Iskola

2009. Erőszakmentes és Egészségtudatos Iskola

2013. Nárcisz Iskola

Igazgató: Madarász Levente

Pályaválasztási felelős:Döbrössy Márton igazgatóhelyettes

 

Kedves Szülők!

Kedves Nyolcadikos Lányok, Fiúk!

Szülőnek, gyermeknek egyaránt nehéz feladat a pályaválasztás. Ebben szeretnénk segíteni intézményünk bemutatásával.

Névadónk: Benkő István lelkipásztor, aki lélektani, szociológiai, természettudományi műveltségével kimagaslott kortársai közül. Végtelen szerénységével, életútjával, érzékeny lelkiismeretével példaként állhat diákságunk előtt.

Iskolánk mottója:

„A tanuló ne gondolatokat,

hanem gondolkozni tanuljon”                    

Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik:

-          fontosnak tartják az idegen nyelv tanulását,

-          felismerték az informatika tudásának fontosságát,

-          akiknek fontos a személyiség erkölcsi arculatának értelmi, érzelmi  
  megalapozása,

-          igénylik a hit és tudás összhangjának megteremtését,

-          igénylik a társas kapcsolatok erősítését,

-          törekszenek a nemzeti hagyományok ápolására.

-          elfogadja a református egyház szellemiségét

Élményszerű diákéveket segítő programok:

-          gólyatábor, gólyaavató

-          diákönkormányzati programok

-          külföldi testvériskolai kapcsolat

-          szalagavató

-          énekkar

-          diáksport

-          kulturális programok

                 Személyes kapcsolat alapján döntsön gyermeke jövőjéről!

 

                             KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

                             2018/2019-es eljárás, a 2019/2020-as tanévre

 

 Köszöntjük intézményünk iránt érdeklődő nyolcadikos tanulókat!

 Sikeres pályaválasztást kívánunk!

 

Képzési formáink

Gimnáziumi képzés:

 1+4 évfolyamos képzés

0001-nyelvi előkészítő /angol nyelv/

Második idegen nyelv: német, francia

0002-nyelvi előkészítő /német nyelv/ legalább 20 fő jelentkezése esetén

Második idegen nyelv: angol, francia

 

 4 évfolyamos képzés

0003- emelt szintű angol osztály

0004- általános tantervű osztály

Első idegen nyelv: angol

Második idegen nyelv: német

Második idegen nyelv: angol, német, holland, francia

Mindkét évfolyamon beépített tantárgy a református hitoktatás és az egyházi zene.

 

I . Felvételi követelmények: a 0001- 0002 - 0003 tagozatkóddal ellátott osztályokban

1 7. év végi, illetve 8. félévi/közismereti tárgyak: matematika, magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, biológia vagy földrajz, fizika vagy kémia/ érdemjegyeinek összege /70 pont/,

2. központi írásbeli általános vizsgán /magyar nyelv és matematika/ elért pontszámok összege /50+50 pont/,

3. ismerkedő beszélgetés /30 pont/

   - kommunikációs képességek /max: 10 pont/

   - általános műveltség felmérése /max: 10 pont/

   - idegen nyelv ismerete /angol v. német/ /max: 10 pont/

 A felvételi elbeszélgetés idegen nyelvi témái:

 - A család és a barátok

 - Napi rutin

 - Szórakozás

 - Utazás

 - A hely, ahol élsz

 - Sport

 Elérhető maximális pontszám: 200 pont

II. Felvételi követelmények: 0004 tagozatkóddal ellátott osztályban

1 a 0004 általános tantervű osztályban az előzővel megegyező 7. év végi és 8. félévi közismereti tárgyak érdemjegyeinek összege /70 pont/

 2. központi írásbeli vizsgán /magyar nyelv, matematika/ elért pontszámok összege /50+50 pont/

 3. ismerkedő beszélgetés nincs

 Elérhető maximális pontszám: 170 pont

 Rangsorolás a kiírt követelmények teljesítése alapján elért pontszámok szerint.

 Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el, a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek.

 Fontosnak tartjuk a családok intézményünk iránti elkötelezettségét, így előnyt élveznek a
 testvérek  is.

 Több célú intézmény révén belső jelentkezés esetén azoknak a tanulóknak, akiknek tanulmányi
 átlaga a felvételi tárgyakból eléri a pedagógiai programban előírt 3,7-es átlagot, mentesülnek a
 felvételi eljárás alól. Az általuk választott tagozaton folytathatják tanulmányaikat.

III . Felvételi követelmények: a matematika központi írásbeli vizsga alól felmentetteknek

 7. év végi, illetve 8. félévi /közismereti tárgyak:magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, biológia érdemjegyeinek összege   megduplázva /100 pont/,

2. központi írásbeli általános vizsgán /magyar nyelv/ elért pontszám /50 pont/,

3. ismerkedő beszélgetés /30 pont/

   - kommunikációs képességek /max: 10 pont/

   - általános műveltség felmérése /max: 10 pont/

   - idegen nyelv ismerete /angol v. német/ /max: 10 pont/

 A felvételi elbeszélgetés idegen nyelvi témái:

 - A család és a barátok

 - Napi rutin

 - Szórakozás

 - Utazás

 - A hely, ahol élsz

 - Sport

Elérhető maximális pontszám: 180 pont

 

Fontosabb beiskolázási dátumok:

2018. december. 07-e központi írásbelire jelentkezés határideje közvetlenül az írásbelit szervező iskolába

Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a vizsgaszervezés érdekében kérjük csatolni a jelentkezési laphoz a szakértői bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet.

 2019. január 19./10.00 óra/- egységes központi írásbeli felvételi vizsga, a 9. évfolyamra

 Pótló írásbeli/ csak rendkívüli esetben/:2019 01. 24. 14.00 óra/

 2019. január 25. /08:00-16:00/ekkor tekinthetők meg a kijavított dolgozatok és vehetők át az értékelőlapok az igazgatóhelyettesi irodában.

 2019. február 07. -az egységes írásbelit szervező középiskola értesíti az írásbeli eredményről a tanulókat.

 2019. február 18. jelentkezési lapokhoz csatolt értékelőlapok, és ha van, lelkészi ajánlások /hiánya
 nem kizáró ok / beérkezésének határideje, az általános iskolából,

 2019. február 25-27. /14.00 óra/ ismerkedő beszélgetés, mely felkészülést nem
 igényel. A behívott tanulókat az iskola honlapján értesítjük.

 2019. március 18. -ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala, /honlap/

 2019. március 21-22. -tanulói adatlapok módosításnak lehetősége az általános iskolában

 2019. április 30-a felvételt hirdető középiskola megküldi a felvételről, vagy elutasításról szóló
 értesítést a jelentkezőknek, általános iskolának.

 Minden információnál többet jelent a személyes találkozás, melyet az alábbi időpontokban
 biztosítjuk.

 Intézményi bemutatkozás:

 -          November 12./hétfő: 900-1200/ nyílt óra a nyelvi előkészítő osztályban

 -          November 13./kedd: 900-12.00/ nyílt óra a 9. évfolyamon

 -          November 13./kedd/ 1400 óra -igazgatói tájékoztatás

 

Sikeres tanévet és pályaválasztást kívánunk minden nyolcadikos tanulónak. Ha megfontolt az iskolaválasztás, egyre közelebb kerülhetsz álmaid megvalósításához!

Szeretettel várjuk az érdeklődő és még bizonytalan továbbtanuló diákokat és szüleiket!

 

A Benkő István Református Általános Iskola-és Gimnázium tantestülete

 

Budapest, 2018. október 10.

 

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium