Könyvtárunkról

A könyvtárat 1978-ban alapították. Egy év alatt 1457 db könyvet rögzítettek az egyedi címleltárkönyvben. Az első könyv Móricz Zsigmond Egy úr a tornácon című kötete, melyet érdekességként megőriztünk. Az állomány feltárása hagyományos katalógussal történt.

 2004-ben a Benkő István Református Általános Iskola alapításakor a könyvtárat megörököltük. Gyűjtőkörébe és állományába egyházi és vallásos irodalom került, a 2006-ban indult gimnázium igényeinek megfelelően mind a szépirodalom, mind az ismeretközlő irodalom bővült. Nőtt az elektronikus dokumentumok száma.

A könyvtár két 54-54 m2-es helyiségből áll. Az egyik az olvasóterem, a másik a szabadpolcos terület, ahol a kölcsönzőpult is van. A könyvtár-informatika folyosón zárt szekrényekben raktározzuk a tartós tankönyveket és a nagyobb példányszámú köteteket.

Az olvasóteremben a helyben olvasható kézikönyvek gyors tájékozódást nyújtanak.

Két számítógép segíti a tanulást, a kutatómunkát. Ezekről elérhető az elektronikus katalógus is.

A Benkő Iskola könyvtárának OPAC1-jában honlapunkról és akár otthoni számítógépről és mobileszközről is lehet keresni, csak internet kapcsolat kell hozzá.

A könyvtár nagy változáson ment keresztül az elmúlt években. Megkezdődött a könyvtári állomány számítógépes feldolgozása a Szikla integrál könyvtári rendszer segítségével. A folyosói szekrények, az ablakok és a világítás cseréje megtörtént; majd új polcok, szekrények, új függönyök kerültek a könyvtárba, végül az olvasóterembe variálható asztalokat és kényelmes székeket vásárolt az iskola.

Könyvtárunk gyűjteményét igyekszünk korszerűsíteni új, kortárs irodalom beszerzésével, a régi népszerű könyvek új példányra cserélésével, ismeretközlő dokumentumok és kézikönyvek (elsősorban szótárak) vásárlásával. Az állománygyarapítás érdekében több sikeres pályázaton és kiadói akcióban vettünk részt.

A könyvtári órák, foglalkozások mellett versenyeket, könyves programokat (vakrandi, papírszínház, könyvtárlátogatás) szervezünk. Helyet adunk más iskolai rendezvényeknek is.

1 OPAC – Online Public Access Catalogue: Interneten elérhető, mindenki által használható katalógus.

 

Könyvtár felújítás képekben

Molnár Gabriella

 könyvtárostanár

 

 

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium