Jelképünk, küldetésünk

 

 

Iskolánk jövőképe

„ A tanuló ne gondolatokat,
hanem gondolkozni tanuljon,
Ne hordozzák, hanem rendezzék,
hogy a jövőben maga is
ügyesen tudjon járni”

/Kant/

 

 


Küldetésünk 1-13. évfolyam

 

 • hit és tudás összhangjának hangsúlyozása
 • normák, értékek szilárd egysége
 • helyi, nemzeti kultúra hagyományainak megismerése, megőrzése
 • ismeretek, tapasztalatok megalapozása
 • a személyiség erkölcsi arculatának értelmi, érzelmi megalapozása
 • egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése
 • művészeti, gyakorlati és közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya
 • tanulók egészséges, stresszmentes terhelése
 • önismeret, reális önértékelés fejlesztése

Céljaink feladataink

Egyrészről:

Budapest északi részén, illetve tömegközlekedéssel jól megközelíthető vidéken élő általános korú diákok részére továbbépíthető ismeretek, egyéni képességekre épülő tudás biztosítása mellet az idegen nyelvek, zeneművészet, mozgásművészet, számítástechnika iránt érdeklődő diákok igényeinek kielégítése.

Intézményünknek nincs beiskolázási körzete.

Másrészről:

A középisklás korú diákok számára a 0. nyelvi előkészítő mellett az általános művészet megalapozása. Pedagógiai munkánkban fontosnak tartjuk:

 • a tudás értékének elismerését
 • a szorgalmas tanulást
 • az alapozó tárgyak eredményes oktatását
 • a pontossságot, az együttélés szabályainak betartását
 • a rendet, fegyelmet, tisztaságot
 • szerető szigort
 • a vidám életet

 

   
 

 


Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium