Névadónk

 

Benkő István, lelkipásztor aki, lélektani, szociológiai, természettudományi műveltségével messze kimagaslott kortársai közül. Mindig fontosnak tartotta az „iskolaügyet”. Jellemében végtelen szerénység és hajthatatlan önérzet sajátos együttese ötvöződött, aki érzékeny lelkiismeretével, felelős személyiségével, életútjával áll és állhat diákságunk előtt!

Benkő István életrajza
  • Benkő István (Rákospalota, 1889. máj. 15. - Bp., 1959. júl. 4.) : egyházi író, szerkesztő.
  • A bp.-i Ref. Theológiai Ak.-n, majd Skóciában tanult.
  • Hazatérve a Magy. Evangéliumi Keresztyén Diákszövetségben működött.
  • 1914-től haláláig rákospalotai lelkész.
  • Megszervezte a Pest környéki egyházmegyét, melynek 1938-tól 1955-ig esperese volt.
  • Tevékenyen részt vett városi, társadalmi testületek munkájában. Halála után a Hazafias Népfront aranyéremmel tüntette ki.
  • Megszervezte a Ref. Gyülekezeti Munkások közösségét, egyik alapítója volt a Sylvester Nyomdának és a Református Híradó c. lapnak, társszerk.-je a Diákvilág c. lapnak. - F. m. A gyermekkeresztség (Bp., 1923); Mondottam ember (bibliai dolgozatok, Bp., é. n.).
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium