Szolgáltatások

Kölcsönzés.

 

Egyéni és csoportos helyben használat.

 

Tájékoztatás (könyvről, könyvtárról, információkeresésről, szakirodalomról stb.).

 

Irodalom gyűjtése dolgozatokhoz, kiselőadásokhoz, házi feladatokhoz.

 

Könyvtári órák, foglalkozások és kulturális programok szervezése, helyszíne.

 

Számítógép-használat tanuláshoz, kutatómunkához.

 

Tanulás segítése.

 

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium