Tagozataink

 

Alsó tagozat

       1-4. évfolyam

Felső tagozat

    5-8. évfolyam

Gimnázium

9-13. évfolyam

 

Alsó tagozat

 Induló osztályaink 2017/2018-as tanévben:
 
1.a  angol tagozatos osztály, ahol második évfolyamtól heti 2, negyedik  
       évfolyamtól heti 5 órában tanulják az angol nyelvet.
 
1.m matematika tagozatos osztály, ahol első osztálytól heti 6 órában tanulják
       a matematika tantárgyat.

 


Felső tagozat

 

Ezeken az évfolyamokon az oktató-nevelő munka szaktantermekben folyik.

Választható idegen nyelv: angol, német

Emelt szintű oktatás:

Angol tagozat:

Ezekben az osztályokban az angol nyelvet heti 5 órában, bontott csoportokban tanulják a diákok.

 

 Matematika tagozat:

Ezekben az osztályokban a matematikát az 5. évfolyamon heti 6 órában, 6-8. évfolyamon heti 5 órában, bontott csoportokban tanulják a diákok.

 

 

Művészeti tagozat:

Itt diákjaink emelt szintű ének  rajz és testnevelés oktatásban részesülnek.

 

 


Gimnázium

Iskolánk 2006 szeptemberétől, gimnáziumi képzéssel bővült. Idén is évfolyamonként két osztály indítását tervezzük.

Emelt szintű angol osztály

Általános tantervű osztály
Első idegen nyelv: angol
Második idegen nyelv: német, francia.

Öt évfolyamos képzés (első év nyelvoktatás, magyar, matematika tantárgyak szinten tartása, informatika)
Nyelvi előkészítő angol nyelven Négy évfolyamos képzés.


Kiket várunk?

 

  • akik szeretik az angol nyelvet
  • akiknek fontos a személyiség erkölcsi arculatának érzelmi, értelmi megalapozása
  • akik igénylik a társas kapcsolatok erősítését
  • akik törekszenek a nemzeti hagyományok ápolására
 
 
 
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium