Tagozataink

 

Alsó tagozat

       1-4. évfolyam

Felső tagozat

    5-8. évfolyam

Gimnázium

9-13. évfolyam

 

Alsó tagozat

 Induló osztályaink 2018/2019-es tanévben:

 

1.a  angol tagozatos osztály, ahol második évfolyamtól heti 2, negyedik  
       évfolyamtól heti 5 órában tanulják az angol nyelvet.

 

1.m matematika tagozatos osztály, ahol első osztálytól heti 6 órában
       tanulják a matematika tantárgyat.

 


Felső tagozat

 

Ezeken az évfolyamokon az oktató-nevelő munka szaktantermekben folyik.

Választható idegen nyelv: angol, német

Emelt szintű oktatás:

Angol tagozat:

Ezekben az osztályokban az angol nyelvet heti 5 órában, bontott csoportokban tanulják a diákok.

 

 Matematika tagozat:

Ezekben az osztályokban a matematikát az 5. évfolyamon heti 6 órában, 6-8. évfolyamon heti 5 órában, bontott csoportokban tanulják a diákok.

 


Gimnázium

Iskolánk 2006 szeptemberétől, gimnáziumi képzéssel bővült. Idén is évfolyamonként két osztály indítását tervezzük.

Emelt szintű angol osztály

Általános tantervű osztály
Első idegen nyelv: angol
Második idegen nyelv: német, francia.

Öt évfolyamos képzés (első év nyelvoktatás, magyar, matematika tantárgyak szinten tartása, informatika)
Nyelvi előkészítő angol nyelven.


Kiket várunk?

 

  • akik szeretik az angol nyelvet
  • akiknek fontos a személyiség erkölcsi arculatának érzelmi, értelmi megalapozása
  • akik igénylik a társas kapcsolatok erősítését
  • akik törekszenek a nemzeti hagyományok ápolására
 
 
 
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium