ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT

A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium folytatja ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATÁT és egy újabb pályázatot hirdet meg az alábbi címen:

FÖLD A BIBLIÁBAN

A 2019/2020. tanévben is várjuk művészi alkotásaitokat. Ragadjátok meg ezt a címet, és hozzátok közel hozzánk az igét, történetet vagy akár egy egész Könyvet, melyben elénk tárul az Isten és a Föld viszonya akár múlt, akár jelen, akár jövő időben.
A föld többjelentésű kifejezés a Bibliában, ezért nézzetek utána akár az interneten is, hogy milyen mélysége van ennek, és hogy mennyire átszövi az egész Szentírást.

“Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az Úr esküvel ígért oda atyáiknak…”

5 Mózes 31,7

A technika szabadon választott, a papír mérete A/4 vagy A/3 méretű. A beérkezett pályamunkákat a zsűri korcsoportonként értékeli. Az eredményekről írásban tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, a díjazottak nevei az iskola és a Református Pedagógiai Intézet honlapján is megtekinthetők. Az elismerő okleveleket és a díjakat postai úton juttatjuk el. A díjazottak munkái megtekinthetők lesznek iskolánk aulájában. (A munkadarabokat nem küldjük vissza.)

Az elkészült munkák benyújtása csak postai úton lehetséges, melynek határideje:
2019. december 17. A borítékon kérjük feltüntetni: Föld a Bibliában

Föld a Bibliában

Kötelező mellékletek:

Két darab névkártya – 15 cm X 8cm –, amelyen az alábbi információk szerepelnek a következő sorrendben: a pályázó neve, osztálya; az illusztrált bibliai történet címe (lehet szabadon választott címet adni), igehelye; az alkotó iskolájának neve, címe; a felkészítő tanár neve. A kártya szövegét kérjük, írják 14-es méretű Garamond betűvel, és zárják középre! Az egyik kártyát kérjük, gemkapoccsal tűzzék rá a rajzlapra, a másikat ragasszák fel a rajz hátoldalára.

Versenyt kiíró iskola:

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
1043, Újpest, Nyár utca 4. 06/30/553-0180
http://www.benkorefi.hu
Eredményhirdetés: 2020. január 17.