AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

 

Az írásbeli vizsga időpontja:

2024. január 20. 10:00

 

Tisztelt Szülő és Kísérő! Kedves Diák!

A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük.

Érdemes korábban elindulni otthonról, mert 10:00 óra után nem engedhetjük be az elkéső vizsgázókat a terembe! Az iskolába való belépés után a tanulónak alkalma lesz regisztrálni. A szülőket arra kérjük, hogy legfeljebb csak a gimnázium bejáratáig kísérjék a tanulókat. Az épületbe kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük!

Kéjük, az alábbiakat vegyék figyelembe:
– Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Hibajavítót használni tilos!
– A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
– A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
– Kérjük, hogy a diákok a vizsgára feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosítására alkalmas érvényes fényképes igazolványt – diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt.

 

BTMN-es / felmentéssel rendelkező tanulók esetében:

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít a tanulónak az írásbeli vizsga során (időhosszabbítás, segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés, pl. helyesírás). Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

A központi vizsga értékelése
Tájékoztatásul közöljük, hogy minden dolgozatot több szaktanár együttesen néz át és értékel.
Az ide vonatkozó törvény szerint az írásbeli vizsga értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet.

MEGTEKINTÉS

A megtekintés és értékelő lapok átvételének időpontja és helyszíne

2024. január 26, péntek 7:00-15:00, könyvtár

Az értékelő lapokat nem adjuk postára, az iskolában lehet átvenni!

ÉSZREVÉTEL

A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeiket, nem a megtekintés napján, hanem a következő munkanapon

2024.01.29-én, hétfőn tehetik meg 8:00-16:00 között.

Az észrevételeket – a kifogásolt rész megjelölésével – a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi igazgatóhelyetteséhez kell benyújtani.

Helyszíne: a Benkő Iskola, könyvtár.

Észrevételezési nyomtatvány letöltése

 

Pótló írásbeli

A pótló írásbeli vizsgát szükség estén 2024. január 30-án 14.00 órától szervezzük. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Sikeres felvételit kívánunk!

Áldás, békesség!

Az iskola vezetősége