Magyar kultúra napja

Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra napját.

Az alsó tagozatos osztályok egy-egy produkciót mutattak be társaiknak: magyar dalokat énekeltek, hangszereken játszottak, verset mondtak és népi táncot adtak elő.

Felső tagozaton és gimnáziumban közös áhítattal kezdődött az ünneplés, melyet Fekete Erzsébet tanárnő vezetett. A műsorban Lajos Gabriella szavalatában elhangzott Kölcsey Ferenc Himnusza, közreműködött még Sipos-Vizaknai Ábel és az énekkar Géczyné Miklóssy Katalin tanárnő vezetésével.

A magyar kultúra napja alkalmából meghirdetett vetélkedők eredménye:

„Egész héten kultúra” című vetélkedő győztesei:

  1. évfolyamon Kiss-Székely Emese és Nagyfejeő Hanga csapata 5. a
  2. évfolyamon Albitz Nikolett, Gál Hanna Evelin és Szabadi Zita csapata 6. m

A „HimnuszKiRaKó” vetélkedő helyezettjei:

  1. Nagy Nikolett, Tornyos Veronika 8. m
  2. Kovács Dorka, Szente-Varga Lili 7. a
  3. Balogh Dorka, Kopitkó Réka 8. m

Az ünnepi igehirdetés szövege itt olvasható.

„Beszéljétek el fiaitoknak,

fiaitok meg az ő fiaiknak,

azok pedig a következő nemzedéknek!” /Jóel 1,3/

Így szól a felszólítás Jóel könyvéből. Most itt vagyunk! És mesélünk! Igaz történetet!

Jézustól tanult imádságunk az Úri Imádság, a „Mi Atyánk”. Ez minden keresztyén közös imádsága.

Van egy különleges imádságunk, amelyet minden magyar ember ismer és tud, akár hívő, akár nem hívő: ez az imádságunk a himnusz. Nemzeti imádságnak is nevezzük. Összeköt minden magyar embert, akárhol legyen is a világon. Nem pusztán a magyarság éneke, nem csak egy olyan „csatakiáltás”-szerű himnusz, amely sok más országnak van.  Hanem a mi Himnuszunk más, több! Nemcsak összetartozásunkat fejezi ki embertársaink felé, nemcsak emberi vetületben gondolkodik, horizontálisan, hanem felfelé Isten felé is szól!

Himnuszunkban kérjük az Istent, hogy áldjon meg minket, egész magyar népünket. Kifejezi ez az imádság elődeink hitét és a mi hitünket is. Különleges ez a világon, hogy így, egy egész ország Istenhez forduljon, Istenhez fohászkodjon! Amikor énekeljük, Isten felé figyelünk, vele beszélünk, akinek hálásak vagyunk magyar nemzetünkért, kultúránkért és azért a lelki, szellemi, kulturális örökségért, amit elődeink ránk hagytak! Ámen!

Imádság, Mi Atyánk…