A szóbeli felvételi beszélgetés

 

A szóbeli vizsgára 2024. március 7.-én, 8:00-17:00 között előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

A pontos, napra, órára szóló beosztást csak a jelentkezési lapok beérkezése után tudjuk elkészíteni, várhatóan március 1-ig  a honlapon oktatási azonosítóval tesszük közzé.

 

A szóbeli vizsgán elérhető felvételi összpontszám 25%-át képezi (200-ból 50 pont).

Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi (vagy plébánosi) ajánlást, ha van
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a tanuló ellenőrző könyvét (ha van), valamint az alábbi füzeteket: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv

A szóbeli felvételire való behívásról.

 

A beérkezett eredmények alapján úgy döntöttünk, hogy csak azokat hívjuk be szóbelire, akik az írásbelin elértek legalább 45 pontot.

A szóbeli felvételi beszélgetés részei:

 

Minden behívott számára kötelező:

 

 • kommunikációs képességek, ismerkedő beszélgetés
 • hittan szóbeli felvételi, bibliaismereti kérdések

Az általános felvételi beszélgetés 10-15 perc.

A NYEK-be jelentkezők számára külön mérjük az angolt:

 • idegen nyelv ismerete /angol/, előre meghirdetett témakörök alapján

A matematika-digitális kultúra tagozatra jelentkezők számára külön mérjük a digitális informatikát

Az angol vagy digitális kultúra külön mérés időtartama kb. 10 perc.

A szóbeli felvételi beszélgetés témakörei

Hittan szóbeli felvételi, bibliaismereti kérdések

Kérdések a hittan szóbeli felvételihez:

 1. Tanulsz hittant az iskolában? Hány éve?
 2. Melyik a kedvenc bibliai történeted? Miért?
 3. Sorolj fel egyházi ünnepeket! Melyik számodra a legkedvesebb? Miért?
 4. Mit tudsz a Bibliáról? (hány részből áll; milyen nyelven íródott, ki fordította magyarra; mit nevezünk evangéliumnak?)
 5. Meg vagy-e keresztelve? Esetleg már konfirmáltál (bérmálkoztál) is?
 6. Jársz-e gyülekezetbe (ifjúsági csoportba)? Hogy hívják a lelkipásztorodat?
 7. Sorolj fel néhányat Jézus csodáiból!
 8. Mit tudsz elmondani Ábrahámról / Mózesről / Dávidról?
 9. Sorolj fel néhány ószövetségi prófétát!
 10. Kik voltak Jézus tanítványai? Ma is vannak tanítványai?
 11. Sorolj fel néhányat Jézus példázataiból!
 12. Mit tudsz Pál apostolról?
 13. Milyen keresztyén szimbólumokat lehet látni a templomtornyok tetején? (pl. csillag, kereszt) Mit jelentenek ezek?
 14. Van-e olyan bibliai Ige, amely valamiért különösen sokat jelent neked?
 15. Mondd el az Apostoli Hitvallást (Hiszekegy) vagy a Miatyánkot!

Idegen nyelv ismerete

A jelentkezők beszélnek az alábbi témakörök egyikéről:

 1. Bemutatkozás, a család bemutatása, kapcsolatok a családon belül, ünnepek
 2. Az otthon, lakóhely, környék ismertetése
 3. Szabadidős tevékenységek, hobbik, az internet szerepe életünkben
 4. Napirend, tanulás, étkezés, egészséges életmód
 5. Az iskola, tantárgyak, tanárok, osztálytársak
 6. Utazás, nyaralás, közlekedés

Matematika-digitális kultúra tagozat

Itt az idegen nyelv ismerete helyett a digitális kultúrával kapcsolatos alapismereteket mérjük.

A digitális kultúra (informatika) szóbeli témakörök:

 • Alapismeret, hardver, szoftver
 • Felhasználói ismeretek – Word, Excel, Power-point, Paint
 • Operációs rendszerek

A szóbeli módja: kötetlen beszélgetés, ill. tableten kell egy kb 10 perces tesztet kitölteni. Csak elméleti vizsga van.

Matematika tudásmérés nincsen.

Minden jelentkezőnek sikeres vizsgát és eredményes felvételit kívánunk!