Természettudomány kihelyezett szakmai Műhely a Benkőben!

2019. november 12-én, kedd délután a Református Tananyagfejlesztő Csoportot látta vendégül iskolánk.

A Természettudomány Munkacsoport tagjai a tanév kezdete óta azon munkálkodnak, hogy új  köntösbe öltöztessék az 5-6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyat. Ennek eléréséhez minden hónapban műhelymunkán – Litéren, a Református Egyház Zsinati Székházában és most itt, a Benkőben – fejlesztik tovább azt a gondolati csírát, hogy a természetismeret tantárgyat komplex, református szemléletben újítsák meg.

Hiszen hol is lehetne jobban megismertetni a diákokkal a teremtett világ sokszínűségét, szépségét és törékenységét, mint természetismeret órán? Ez a tantárgy alapozza meg a későbbi évfolyamokon belépő természettudományos tantárgyakat, így kiváló terepe a kíváncsiság felkeltésének, az izgalmas megfigyeléseknek-kísérletezésnek, a kirándulásnak és a játékos tapasztalásnak.

Ehhez a szemléletváltáshoz igyekszik átfogó koncepciót, és új szemléletű tananyagokat megálmodni e maroknyi, ám annál lelkesebb és kitartóbb kis csapat.

Iskolánk továbbra is támogatja a Református Tananyagfejlesztő Csoport munkáját és örömmel csatlakozik a természetismeret komplex megújítását megvalósító programhoz!

Isten áldását kérjük az Alkotók munkájára!

Farkasné Nagy Krisztina

földrajz-történelem-természetismeret tanár, a természettudomány munkacsoport tagja