AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM INTÉZKEDÉSI TERVE A 2020/2021. TANÉVBEN ALKALMAZANDÓ JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE

KIVONAT

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.

1.         FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni!

2.         AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és dolgozó látogathatja!

Tisztelettel és nyomatékosan kérjük azokat a szülőket, akiknek gyermekük sárga vagy piros jelzésű országból tért haza augusztus 17. után, hogy csakis orvosi igazolással jöjjenek iskolába szeptember 1-től.

Ha zöld jelzésű országban jártak és tünetmentesek, részt vehetnek a szeptember 1-től kezdődő tanításban.

A szülő köteles az iskolát értesíteni a lehető legkorábban, amikor a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

 

·         Minden köznevelési intézménynek meg kell előzni a csoportosulások kialakulását mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt, és gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről.

·         A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

·         A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat ne vigyenek az iskolába!

·         Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

Új elemek

  1. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jelenhet meg újra az intézményben.
  1. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
  1. Az iskolai ének-zene órákon a csoportos éneklést és az énekkar/kórus próbáit átmenetileg felfüggesztjük.
  2. Iskolánknak azon diákja, akinek egy családtagjánál kiderül a fertőzés, csak akkor jöhet az iskolába, ha orvosi igazolással rendelkezik, vagy negatív teszttel rendelkezik, miszerint közösségbe mehet.

Az első félévben esedékes, nagy létszámú rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

·         létszámkorlát szigorú betartása,

·         az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

·         zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

·         a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

·         Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.

·         A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg. A szükséges információk e-mailben, vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

3.         EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.

·         A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges.

·         A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.

·         Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

4.         ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

·         Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

·         Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

·         Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

5.         ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. A szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések figyelembe vételével történik.

6.         TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

·         Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

·         Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

·         Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

7.         TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

·         Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

·         Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát.

·         Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.

·         A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

·         Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8.         INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

·         Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.

·         A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

·         Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni és a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

·         Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.