„Sötétségből világosság ragyogjon fel” (2Kor 4,6)

Benkő István Református Általános Iskola

„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében!” (2Pét 3, 18)

Benkő István Református Általános Iskola

„Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek” (Zsolt 104, 33)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel” (Kol 3,2)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején” (Préd 11, 9)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5, 16)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága!” (Jn 8, 12)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt” (Zsolt 103, 11)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„És zászlót emelünk Istenünk nevében” (Zsolt 20,6)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta” (Zsolt 124,8)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő” (2Tim 4,2)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők ” (Róm 12,10)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt 118, 29)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

„Járjatok az Úrhoz méltóan, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel” (Kol 1, 10)

Benkő István Református Általános Iskola

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk” (Zsolt 46,2)

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium