Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

A tanulóknak 2023. november 30-ig

VAGY

benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezés csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.

A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe jelentkezik a központi írásbeli vizsgára, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön kell jelentkezni, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

 

Amennyiben papír alapú  jelentkezési lapot töltenek ki, azt leadhatják  munkanapokon az iskola titkárságán  7:30-16:00 között, vagy  elküldhetik szkennelve a feveteli@benkorefi.hu címre.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke valamilyen részképesség zavarral (BTMN) küzd, és erről Szakértői Bizottság által kiállított igazolással rendelkezik, hogy az igazoló okmányokat ne felejtsék el beküldeni a szülői kérelem és a jelentkezési lappal együtt.

Erről bővebben:

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTMN) részvétele a középfokú felvételi vizsgán

A BTMN tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

  • időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető 15 perccel.

  • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során.

  • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be – leggyakoribb példa erre a helyesírás alóli felmentés.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. 

A szülői kérelem erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető:

 Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására (pdf)

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít a tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

Figyelem! Csak azt a mentességet tudjuk érvényesíteni, amit tartalmaz a szakértői vélemény!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

 

felveteli@benkorefi.hu

+36 1 369 1851

+36 30 553 0180