ISKOLÁNK INTÉZKEDÉSI TERVE A 2021/2022. TANÉVBEN ALKALMAZANDÓ JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 2021/2022. tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet, amelyet minden oktatási intézménynek magára nézve ki kell dolgoznia. Ennek értelmében a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium a következő intézkedési tervet dolgozta ki és tartja diákjaira, munkatársaira nézve kötelezőnek.

1.       FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

·       Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni!

·       Szeptember 1-ig elvégeztük a szokásos évi nagytakarítást és fertőtlenítést. A felmosáshoz, fertőtlenítéshez virucid hatóanyagú szereket alkalmaztunk. A vezetőség ellenőrizte és rendben találta a munkálatokat.

·       Az iskola honlapján állandóan frissülő információsorral tájékoztatjuk a szülőket. Az észrevételekre, kérésekre rugalmasan reagálunk.

2.       AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és dolgozó látogathatja!

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

·       Az intézménybe szülői nyilatkozattal jöhet minden gyermek. A szülői nyilatkozat formanyomtatványát a honlapról letölthetik. Ebben a szülők arról nyilatkoznak, hogy felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy gyermekük biztosan nem Covid-19 fertőzött.

·       Minden köznevelési intézménynek meg kell előzni a csoportosulások kialakulását mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt, és gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről.

·       Mindkét bejárati ajtót megnyitjuk minden reggel. Indokolt esetben a tornatermi bejáratot is megnyitjuk a torlódás elkerülése végett.

·       A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

·       Az intézmény közösségi tereiben, (büfében is) a diákoknak, mind pedig a felnőtt munkatársaknak orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük, valamint ügyelni kell a megfelelő távolságtartásra is. Erre minden esetben a pedagógusok figyelmeztetik is a diákokat.

·       A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat ne hozzanak az iskolába!

Új elemek

  • Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jelenhet meg újra az intézményben.
  • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
  • Az iskolai ének-zene órákon a csoportos éneklést és az énekkar/kórus próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

Az első félévben esedékes, nagy létszámú rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

·       létszámkorlát szigorú betartása,

·       az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

·       zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

·       a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

·       Az áhítatok rendjét átdolgoztuk, kisebb létszámú csoportokra bontjuk a tagozatokat, hogy a távolságtartást biztosíthassuk.

·       Az osztálykirándulásokról és tanulmányi kirándulásokról és azok megvalósításáról később döntünk.

·       Előtérbe kerül az iskolai és online versenyeken való részvétel.

·       A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. Nem tartunk összevont szülői értekezleteket.

3.       EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. A portához érintésmentes kézfertőtlenítőt helyeztünk ki. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. Iskolánk rendelkezik érintésmentes lázmérővel, amellyel a reggeli beérkezéskor ellenőrizzük a gyerekek hőmérsékletét. (szeptember 1-től)

·       Az aulában szokásos reggeli ügyeletről 7:15-kor már fel lehet menni a termekbe, kivéve a testnevelés öltözőket. Folyosó ügyeletet biztosítunk.

·       Az iskolába szülő nem jöhet be sem a nap elején sem a nap végén. Szülő csak speciális esetben léphet be az épületbe (ebéd befizetése, előre megbeszélt találkozást stb.) A gyerekeket az iskola előtti téren kell megvárni. Az első osztályos gyerekek szülei sem léphetnek be az iskolába.

·       A szociális helységekben biztosíjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. A hagyományos szappanos tégelyekben is fertőtlenítőszeres kézmosó van. Ezeket a takarítók rendszeresen ellenőrzik, és szükség esetén utántöltik azokat.

·       A megfelelő védőtávolság betartása a mosdókban is kiemelten fontos, erre mindenki figyelmét fokozottan felhívjuk. Ennek betartása érdekében egyszerre 3 tanuló tartózkodhat egy mosdóban.

·       A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók az első tanítási napon részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. Plakátokat teszünk ki a helyes kézmosásról.

·       Zárt térben kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. Nyitott ajtónál tanítunk.

·       A testnevelési órákra való átöltözés szabályait a testnevelők kidolgozzák és azt a diákokkal megismertetik. Ez mindenki számára kötelezően betartandó.

·       A testnevelési órákat igyekeznek a pedagógusok a szabadban megtartani. Testnevelés órán a maszk használata nem kötelező.

·       A testnevelés órákat öt perccel korábban befejezzük, hogy legyen idejük átöltözni és ne találkozzanak a következő csoporttal. A sportszereket a testnevelők fertőtlenítik.

·       Az informatika teremben minden szünetben fertőtlenítjük a billentyűzeteket, egeret.

4.       ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

·       Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

·       Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

·       Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Meghosszabbítjuk az étkezési időt.

·       Az étrendet átgondoltuk és racionalizáljuk. A konyhai személyzetet felkészítjük a megváltozott helyzetre. Szájmaszkban szolgálnak ki.

·       Az aulában található hűtő befogadóképessége véges, ezért használatát korlátozni fogjuk, amennyiben azt indokoltnak látjuk.

5.       ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

·       Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. A szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések figyelembe vételével történik.

6.       TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

·       Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

·       Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

·       Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Ezt mi is betartjuk.

7.       TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

·       Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

·       Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell. A szülőnek mihamarabb a gyermekéért kell jönnie, akinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot a gyermek háziorvosával.

·       Iskolánk három betegszobát alakított ki a beteg gyerekek részére.

·       Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.

·       A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

·       Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8.       INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

·       Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.

·       A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

·       Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni és a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

·       Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.

Ezekről az információkról haladék nélkül értesítjük a szülőket.