Iskolánk az idei tanévtől vezette be a Komplex Instrukciós Programot. Már a tavalyi tanévben megkezdődött a felkészülés a módszer bevezetésére egy két napos alapozó képzéssel. Az első, szárnypróbálgató tanév szakmai támogatására 2019 augusztusában, majd októberében szakmai továbbképzéseken bővítettük ismeretinket. A módszer elsajátításában Kelenik Zsuzsanna volt segítségünkre.

November elején TANTESTÜLETI KIRÁNDULÁST tettünk Hejőkeresztúron, ahol a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában, a KIP hazai bázisintézményében töltöttünk egy kellemes, tanulságos és ösztönző szakmai napot.

A kirándulás korán keléssel és fél 7-es indulással vette kezdetét, hogy időben odaérjünk a csaknem 160 kilométerre fekvő településre. A köszöntő és bemutatkozó után ki-ki a saját szaktárgya, illetve érdeklődése szerint választhatott a bemutató órák közül.

Az iskolába jelenleg 187 diák jár 3 településről, és 2000 óta alkalmazzák a KIP-et. Azóta sok pozitív hozadékáról tudnak beszámolni az ott tanító pedagógusok.

A 8. évfolyamos matematika órán 23 diák dolgozott KIP-es csoportokban Márton-napi témakörökben: menüt terveztek miközben figyeltek az egészséges táplálkozásra is, vártúrát szerveztek és programajánlót is készítettek.

A 7. évfolyamos történelemórán 19 fő gondolkodott együtt a boldog békeidőkről (1867-1914). A csoportmunkák elindításához a tanári segítség mellett a csoportok a tankönyvi fejezet egy-egy kijelölt részét olvasták el. A beszámolók során a tanár biztatta, bátorította a gyerekeket és közösen javították ki a munka hevében a plakátokon vétett helyesírási hibákat.

A 4. évfolyamon az állatnevek helyesírásának gyakorlásáról nézhettünk meg egy tanórát. A gyerekek életkorának megfelelő játékos feladatok voltak: képeken látható állatoknak frappáns, rájuk jellemző nevek kitalálása; mesék kedvenc állatszereplőjének bemutatása; állatneves memóriakártya készítése; rövid mese írása meghatározott állatszereplőkkel. A 4.-esek végig nagyon lelkesen dolgoztak, és bátran adták elő a munkájukat a sok tanár előtt.

Bónuszként, a nap végén táblajáték órára látogattunk el, ahol nem csak megfigyelők, hanem aktív résztvevők (játékosok) is lehettünk. Míg nekünk, felnőtteknek igencsak komoly fejtörést okozott egy-egy játék megfejtése, addig az évek óta gyakorló kisdiákok közel 30 táblajátékot játszanak profi szinten. Országos versenyeken is indulnak, ahol kiemelkedően eredményesek.

Az óralátogatások után lehetőségünk volt a közös reflexióra, a felmerülő pedagógiai kérdések megvitatására is. Már jócskán délbe hajlott az idő, így egy közeli étteremben a helyi ízekkel is megismerkedtünk.

A novemberi, immáron „otthon” tartott szakmai napon iskolánk pedagógusai egymás KIP-es óráin hospitálva figyelhették az új módszer működését a gyakorlatban. Ötletekkel gazdagodtak, tapasztalatot cseréltek, megvitatták a kritikus pontokat, és a felmerülő kérdésekre közösen kerestek választ.

Nagy öröm a gyakorlatban figyelve, majd az órákat követő szakmai reflexión a kollégáktól hallgatni azt a nagyon egyszerűen kifejezhető tapasztalatot, hogy a GYEREKEK SZERETIK! a Komplex Instrukciós Program szellemiségében megtartott órákat.

A szakmai napon több tanórán is hospitálhattak iskolánk pedagógusai:

  • az osztozkodás matematikai és lelkiismereti problematikáját követhettük nyomon a 6/a. matematika óráján, ahol az óra végén a valóságban is elfogyott a cukor és a csokoládé; nem véltelen lett az óra központi kérdése: „lehet-e finom a matematika?” volt.
  • a 4. évfolyamos diákok matematika óráján szintén a közelgő ünnepkör került a fókuszba: fényfüzérrel díszítették Károly bácsi elképzelt boltjának ablakait, elméletben szaloncukrot rendeltek a karácsonyi vásárlói rohammal számolva, polcot rendeztek, süteményes dobozt terveztek és shake-et készítettek; miközben a mértékegység váltásokat gyakorolták.
  • A 7/m. osztály életvitel órán magával a módszerrel foglalkozott; igaz kicsit másképp: KIP = Kaland, Ismeret, Produkció. A hangsúly ezúttal is az EGYÜTTműködésre került. A csoportmunkák elkészítésére szánt időkeretet maximálisan kihasználva született meg a végeredmény. Megismerkedhettünk a KIP-es órák fantáziaállatával; nyomon követhettük az „álom óra” fotóbemutatóját; megismerhettük a KIP-es érzelem-hátizsák tartalmát. A KIP-es iskolába jelentkező pedagógus önéletrajzát elemeztük, és még s Roxfortból érkező diákcsoport fogadására is elkészült a KIP-es plakát.

A bemutató órákat követően a napot szakmai értékelés és önreflexió zárta. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a gyerekek élvezik, lelkesen és örömmel élik meg a KIP-es órákat. Amire még több időt kell nekünk, pedagógusoknak fordítanunk, az maga az IDŐ(beosztás); amihez közösen kell hozzászoknunk a gyerekekkel.

Öröm volt látni, hogy gyerekek és pedagógusok egyaránt kitartóan, lelkesen és EGYÜTT dolgozva haladnak a KIP-es úton!

Ácsné Csárdi Regina

Farkasné Nagy Krisztina

Sántáné Bartha Mónika