2020.03.16

Áldás, békesség!

Tisztelt Szülők!

A koronavírus miatt a mai naptól új jogintézmény lépett életbe: a tantermen kívüli digitális oktatás.

A digitális oktatás keretein belül meg fog történni mindaz, ami a tanítás-tanuláshoz eleve hozzátartozik, de egy evolutív(a helyzethez alkalmazkodó és változó) stratégia az egyetlen, mely ebben a helyzetben működhet. Az oktatás minden résztvevőjének, érintettjének alkalmazkodni kell a fennálló és az esetlegesen előálló helyzethez.

Ehhez azonban aktív, háromoldalú kapcsolatra van szükség: a pedagógus-diák-szülő hármas kétirányú kommunikációjának biztosítása az egyik legfontosabb kezdőlépés. Az osztályfőnökök szerdáig minden diákkal és szülővel kialakítják, felveszik az emailes kapcsolatot és összekötik őket a szaktanárokkal. A naplóban a kollégák továbbra is elérhetők lesznek. Kérjük Önöket, időben reagáljanak az osztályfőnökök megkeresésére.

Iskolánk a Google classroom /Google tanterem/ felületet fogja alkalmazni az új oktatási modell bevezetése során. Javasoljuk, hogy a diákok látogassanak el az alábbi linkekre és barátkozzanak a felületekkel.


https://www.youtube.com/watch?v=le_F6qePp_Y

https://www.youtube.com/watch?v=K3UMMmftfmk

https://www.youtube.com/watch?v=-7hoDCjQahE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=JP28fcI6DcE&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mVdk9ywQ0Yc&feature=emb_logo

Angol változat:

https://www.sps-k12.com/google-vs.-microsoft-in-the-classroom#introduction

Természetesen pedagógusaink több csatornán keresztül igyekeznek átküldeni, kijelölni tananyagrészeket, feladatokat. Ez különösen fontos az alsóbb évfolyamok esetében.

A pedagógusok már a szerdai naptól kezdve fokozatosan és folyamatosan valamilyen formában kijelölik, átadják a tananyagot, konzultálnak a diákkal és a szülővel és számon is fogják kérni azt. A szülők szerepe, felelőssége fontos, segítségük elengedhetetlen. A gyerek otthoni rutinjának kialakítása kulcsfontosságú, hogy a tanulás eredményes legyen. Javasoljuk, hogy világos szabályokat fogalmazzanak meg a gyerek számára, melyek betartását ellenőrzik is.

A digitális munkarendben a tanulók felügyelete a szülők feladata és felelőssége. Kiscsoportos gyerekmegőrzés iskolánkban ezen a héten nincsen.

Iskolánk az étkezést értelemszerűen lemondta a mai naptól kezdődően.

Ezen a héten átmenetileg a meglévő órarendhez igazodva pedagógusaink átküldik a teendőket és számonkérik azt. A további haladási ütemtervet és az órarendet ezen a héten átgondoljuk. 1-12. évfolyamon ezen a héten marad a mostani órarend.

A kezdeti nehézségek után az alsó tagozaton napi 2-3 órányi tanulással tervezünk, felső tagozaton 3-4 órával számolunk, gimnáziumban 4-5 órával, érettségiző osztályoknál a napi tanulás ennél több is lehet.

A diákok továbbra is kötelesek teljesíteni a feladatokat, a kiadott tananyagot fel kell dolgozzák. A házi feladat hiánya, az osztályozása fogalmai továbbra is élnek.

A tanórai hiányzás értelmezhetetlenné válik. Ugyanakkor betegség esetén amennyiben a diák nem képes határidőre elvégezni a kiadott feladatot, az orvosi igazolást el kell küldeni az osztályfőnöknek és a szaktanárnak, így a gyerek nem kap feladathiányt vagy rossz osztályzatot.

Ha az iskola nem tud kapcsolatot tartani a gyerekkel, illetve a szülővel, fel fogjuk venni a kapcsolatot a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, egyéb lehetőségünk nincsen, így ők fogják a szülőket személyesen felkeresni.

Igyekszünk tervezhető módon kiadni a feladatokat. Amiből, ahol lehet, heti feladattervet küld ki a pedagógus.

A pedagógusok a tanórákat adminisztrálni fogják, jegyeket, órai anyagot, házi feladat hiányokat a naplóban tüntetnek fel, illetve emailen és egyéb csatornákon is továbbíthatják. A kollégáimat arra kértem, hogy olyan feladatokat kell kiadni, melyekre két héten belül a gyerekek megkaphatják az első osztályzatokat.

Három fontos dolgot is felmérünk:

  • tudják-e biztosítani a gyerekek felügyeletét?
  • van internet otthon?
  • a diák által is használható digitális eszköz van-e otthon?

Kérjük, mielőbb, szerda délig töltsék ki az online kérdőíveket. Ez a kérdőív az alábbi linken érhető el.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMoCKemuA92tg29AXCd9HrVbrchAPMNANZAPg4B23aKzIqA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Abban az esetben, ha a diáknak nincsen eszköze az otthoni tanuláshoz, az iskola korlátozott mértékben biztosítani tudja az iskolai számítógépek használatát. Az érintett diákok számára beosztást készítünk, mely alapján tanári felügyelet mellett az iskolában elvégezhetik a kapott feladatokat, de egyszerre 5-7 gyereknél több nem lehet egy teremben.

Minden pedagógusunk egyéni fogadóórát (iskolai telefonon, emailen e-naplón vagy facebookon keresztül) tart, melynek időpontját hamarosan közzétesszük a honlapon. A honlapon továbbá kialakítunk egy felületet, melyen az új iskolai eljárásrendről, szabályokról, lehetőségekről értesülhetnek.

Türelmüket és segítségüket előre is köszönöm.

Áldáskívánással,

Madarász Levente

igazgató

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium