AZZAL DOLGOZNI, AMI MŰKÖDIK

Bevezetés

A WOWW a „Working on What Works” kifejezés rövidítése. Egy innovatív program, amely az osztálytermi oktatás és nevelés hatékonyságát fokozza. A megközelítés mögötti fő módszertani hátteret Steve de Shazer, Insoo Kim Berg és kollégáik fejlesztették ki az USA-ban, a Milwaukee-ban működő Brief Családterápiás Központban. A hagyományos megközelítésben a problémás gyermeket gyakran kiemelik az osztályból és egyénileg foglalkoznak vele. A WOWW ezzel ellentétben az osztály szintjén avatkozik be, a tanárok és a diákok természetes, ismerős környezetében.

A WOWW választ nyújt a tanárok igényeire, annak érdekében, hogy megtalálják azokat a működőképes oktatási tevékenységeket, melyek alapja a tanárok és diákok közötti tiszteletteljes, együttműködő beállítódás. A WOWW hasznosítja azokat a folyamatokat, melyek már szokásosan jelen vannak az osztályban anélkül, hogy megszakítaná azokat és különválasztaná a problémás gyermeket.


Cékitűzés

A WOWW törekszik arra, hogy javítsa a tanulási környezetet anélkül, hogy a pedagógusokat további feladatokkal terhelné vagy megzavarná az osztálytermi munkát.

A WOWW Program végére:

  • a diákok: jobban viselkednek,                                                                                                                                                   az osztályban együttműködőbbé válnak,                                                                                                             segíteni tudják egymást,                                                                                                                                           meg tudják fogalmazni saját céljaikat,
  • a tanárok: ki tudják egészíteni tanmeneteiket,                                                                                                                       jobb kapcsolatot fognak kialakítani diákjaikkal,                                                                                              dicsérni ill. értékelni tudják a pozitív viselkedést,
  • a tanárok és diákok együtt tudják kitűzni a tanulási célokat.

A megoldásfókuszú megközelítés elsősorban az erősségeket keresi meg az adott helyzetben, így pozitív környezetet teremt, amellyel ezáltal több lehetőség nyílik megbeszélésre és beavatkozásra egyaránt.

A tanulás önmegvalósítás. Nem tudjuk okozni, kiváltani a tanulást. A „tanítás” az ismeretátadásnak nem az első helyén áll, hanem csak kíséri a tanulási folyamatot.” (ismeretlen szerző)

A WOWW előnyei

A WOWW-program sok iskolában hasznosnak bizonyult különböző életkorú gyermekekkel, fiatalokkal és az alábbiakat eredményezte:

  • az osztályban javult a magatartás
  • javult a tanulmányi teljesítmény
  • javult a tanár– diák kommunikáció
  • javult az osztálylégkör
  • jobb hangulatúak lettek az órák
  • csökkent a hiányzás
  • csökkent a lemorzsolódás